Europe Code Week 2015

České stránky kampaně Code Week jsme přesunuli.

Veškeré potřebné a aktuální informace najdete na stránkách codeweek.cz.

Tyto (codeweek.jsi.cz) zůstanou zveřejněny, ale již je nebudeme aktualizovat.V nejbližších letech bude v Evropě chybět 900 000 informatiků, ve Spojených státech celý milion. To jsou čísla, která při stávajícím vývoji nelze zvrátit. Navíc se ukazuje, že na každého programujícího IT profesionála najdeme čtyři další lidi, kteří v práci nějakým způsobem programují, aniž si to třeba uvědomují nebo na to mají vzdělání.

To ukazuje, že informatika a programování je přiležitost pro každého, kdo se jí chytí - a každý žák si tu příležitost zaslouží. Pracovní život by jako důvod stačil, ale nejde jenom o ten. Rozumět informatice znamená lépe rozumět světu a umět elegantně řešit problémy, které by jinak zůstaly nevyřešené, nebo dokonce neobjevené.

Mladí poradci evropské komisařky Neelie Kroes proto přišli s iniciativou Europe Code Week, aby rozšířili povědomí o programování mezi žáky škol, jejich učiteli i širokou veřejností. V týdnu od 10. do 18. října se po celé Evropě uskuteční celá řada akcí - setkání, seminářů, přednášek, workshopů a dalších, jejichž společným tématem je programování.

Jak se zapojit?

Co a kdo mi pomůže?

Shromáždili jsme základní zdroje, které se osvědčily k úvodnímu seznámení s programováním a informatikou. Nejjednodušší cestou je využití speciální sestavy úloh z Bobříka informatiky, na druhé straně škály je pak uspořádání workshopu o programování třeba v Gamemakeru. Akce může proběhnout přímo ve výuce, odpoledne jako workshop pro zájemce z řad žáků, nebo třeba jako setkání otevřené i pro učitele-neinformatikáře, rodiče a kamarády.