Zdroje a materiály

Zde odkazujeme na několik osvědčených možností, které lze použít pro úvodní seznámení s programováním a informatikou (jestli myslíte, že něco chybí, kontaktujte nás). Většina je v podstatě „samonosná“ a funguje i bez vedení učitele. K mnohem kvalitnějším výsledkům ale vede motivace učitelem, který aktivitu předem vyzkoušel a seznámil se s ní.

Želva na stromě

Krátký úvodní kurz programování s namluveným výkladem (doporučujeme do učebny sluchátka), příklady a úlohami. Využívá konceptu tzv. želví grafiky. První kurz ukazuje základy, ve druhém kurzu si účastníci vyzkouší tvořit 2D a 3D rekurzivní stromy.

Robotanik

Součástí projektu Problem Solving Tutor je i série úloh Robotanik. Po registraci má učitel možnost sledovat práci žáků. Pro žáky je připravena série stále obtížnějších úloh a systém se snaží řešiteli dynamicky přizpůsobit. Fungování Robotanika je vysvětleno v tomto videu. Podobný princip využívá série úloh Lightbot. Aniž by se žáci učili klíčová slova nebo syntaxi konkrétního jazyka, nenásilně se seznámí s konceptem rozhodování, opakování a především rekurze. Kdyby byl někdo hotov příliš brzy, nabízí Problem Solving Tutor série dalších programátorských a logických úloh.

Angry Birds na Code.org

Code.org (info česky zde) nabízí sérii úloh s procházením bludiště. Prostředí je částečně přeložené, je vyzkoušeno, že těch několik anglických slov v samotných programech děti nebrzdí. Sérií založených na přetahování a spojování bloků najdeme více. Projekt nabízí i další kurzy, některé i pro děti ve věku, kdy ještě nečtou. Zkušenosti z výuky na prvním stupni sepsal Jan Podzimek.

Bobřík informatiky

Organizátoři soutěže Bobřík informatiky připravili speciální sadu úloh o programování a algoritmizaci pro školy, které se chtějí zúčastnit evropského týdne programování. Bobřík je mezinárnodí soutěž, v níž se každoročně stovky tisíc běžných žáků seznamuje s principy vědní informatiky a rozvíjejí informatické myšlení. Úlohy z předchozích let najdete v archivu.

Další zdroje

Spousta dalších podkladů je k dispozici přímo na stránkách codeweek.eu. Většina je v angličtině, proto uvádíme i tento odkaz na zdroje ze Slovenska.

Další zajímavosti

Umělá inteligence v piškvorkách

Piškvorky 3x3 jsou dost jednoduchá hra na to, aby bylo možné stručně popsat neprohrávající strategii. Na najdeme potřebný jednoduchý applet, k jehož ovládnutí postačí několik základních anglických slov. Každý si tak může vytvořit herní strategii, kterou nikdo neporazí. Algoritmus lze koneckonců zformulovat i bez počítače (informatická výuková aktivita v angličtině).

Computer Science Unplugged

Informatika je věda o zpracování informací, nikoliv o počítačích. Výborně to ilustruje celosvětově úspěšná sada aktivit Computer Science Unplugged. K dispozici je i český překlad příručky pro učitele. Zájemci se tak mohou seznámit s kódováním informace, kompresí, bezpečností, efektivitou a dalšími klíčovými tématy informatiky.

Rekurzivní kreslení

Nástroj Recursive Drawing má od programování na první pohled poměrně daleko. Opravdu nevidíme nic jako zdrojový kód nebo běžící program. Právě to z něj ale dělá výbornou alternativu např. pro umělecky založené zájemce, kteří se nenásilně naučí něco o rekurzi. Ovládání je triviální a dostatečně vysvětlené ve videu na úvodní stránce. Kdokoliv se tak může takřka bez překážek pustit do vlastní tvorby. Komu by scházela inspirace, může se podívat sem nebo jednoduše sem.

Pokud se předlohy podají jako úkol, dostaneme se k práci informatika ještě blíž.

Comments